Regulamin

fot. Obiektywnie Naturalnie

Regulamin Brzoskwinia Ogród

Niniejszy regulamin służy bezpieczeństwu i przyjemności zwiedzania przez Państwa Ogrodu w Brzoskwini,
jak i dobrej kondycji samego ogrodu. Decydując się na wejście do ogrodu bardzo prosimy o przestrzeganie poniższych zasad.

 1. Wejście na teren Brzoskwinia Ogród jest bezpłatne.
 2. Ogród otwarty jest od świtu do zmierzchu, poza dniami kiedy odbywają się przyjęcia (jest wtedy wynajęty na wyłączność). Terminarz dostępności ogrodu znaleźć można na stronie internetowej.
 3. W ogrodzie, ze względu na trudne warunki terenowe lub nietypową zabudowę, należy zachowywać szczególną ostrożność i rozsądek – dotyczy to przede wszystkim osób nieletnich, które po ogrodzie mogą poruszać się wyłącznie pod opieką dorosłych.
 4. Zabronione jest niszczenie roślin i elementów wyposażenia na terenie ogrodu, w tym zrywanie kwiatów i fragmentów roślin.
 5. Zabronione jest pozyskiwanie roślin (sadzonek, nasion, zarodników) bez zezwolenia.
 6. Nie wolno śmiecić, zanieczyszczać zbiorników wodnych oraz gleby.
 7. Zabronione jest wchodzenie do zbiorników wodnych oraz bezpośredni z nimi kontakt.
 8. Zabronione jest rozpalanie ogniska, grillowanie oraz stwarzanie bezpośredniego zagrożenia pożarowego.
 9. Zabronione jest biwakowanie i rozbijanie namiotów na terenie ogrodu.
 10. Zwiedzający i korzystający z urządzeń i obiektów ogrodu, ponoszą odpowiedzialność za powstałe szkody z ich winy lub osób będących pod ich opieką.
  Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko.
 11. Dozwolone jest zwiedzanie ogrodu z psami ale tylko pod warunkiem, że są na smyczy.
 12. Zabronione jest poruszanie się po częściach ogrodu będących w budowie.
 13. Zabronione jest wchodzenie do pomieszczeń technicznych, gospodarczych i domu prywatnego znajdującego się na terenie ogrodu.
 14. Zabronione jest wchodzenie do namiotu imprezowego poza dniami kiedy odbywają się przyjęcia.
 15. Zabronione są zachowania, które mogą przyczynić się do dewastacji ogrodu oraz zakłócania spokoju innym osobom zwiedzającym.
 16. Ogród jest własnością prywatną. Wszelkie zasady pracy i regulamin jest ustalany przez właścicieli obiektu.
 17. W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących zasad zwiedzania ogrodu ujętych w regulaminie, ogród nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki.
 18. W przypadkach rażącego nieprzestrzegania regulaminu, zwiedzający będzie zmuszony niezwłocznie opuścić teren ogrodu.
 19. Fotografowanie i filmowanie na terenie Brzoskwinia Ogród jest bezpłatne – dotyczy rejestrowania obrazu na własny, prywatny i niekomercyjny użytek oraz bez profesjonalnego sprzętu, z wyłączeniem sesji fotograficznych lub filmowych *.
  Aktualna opłata za jednorazową sesję fotograficzną lub/i filmową* ustalana jest indywidualnie
  z właścicielem ogrodu pod numerem 603664720.

*za sesję fotograficzną lub filmową uważa się: sesje ślubne, z okazji chrzcin, komunii i innych uroczystości, sesje brzuszkowe, rodzinne lub świąteczne a także rejestrowanie obrazu osób ucharakteryzowanych czy ubranych w kostiumy, rejestrowanie obrazu na terenie ogrodu w sposób profesjonalny lub komercyjny.

 1. Na terenie ogrodu obowiązuje całkowity zakaz filmowania i fotografowania przy użyciu dronów bez względu na ich wielkość. Wyjątek stanowią drony używane w czasie przyjęć plenerowych.